De appeltjes zijn rijp!

Kwaliteit en duurzaamheid zijn twee integrale onderdelen van de bedrijfswaarden van Rabenhorst.  Onze klanten, leveranciers en werknemers zijn al generaties lang afhankelijk van ons bedrijf. De bescherming van de natuur  en het verantwoord gebruik van de natuurlijke hulpbronnen zijn een onderdeel van onze identiteit.

Graag lichten wij toe hoe wij actief bijdragen aan het beschermen van onze lokale en regionale boomgaarden.

In 2018 zijn meer dan 4 miljoen kilo appels verwerkt tot appelsap in 1 van onze fruitverwerkingsfaciliteiten. Het heeft onze voorkeur om appels uit de buurt te gebruiken en intensief samen te werken met fruittelers, verenigingen van fruittelers en andere relevante partijen in de regio.

Traditionele boomgaarden worden gekenmerkt door de aanwezigheid van grote fruitbomen die verdeeld zijn over het landschap voornamelijk op weilanden of langs bermen. Door de weidsheid en willekeurig geplaatste bomen kunnen deze gebieden ook gebruikt worden voor andere doeleinden (zoals het grazen van vee). De appelbomen zelf zijn oud en gevarieerd met appels van een intense smaak en geur.

Wij bieden onze partners het vooruitzicht van een lange termijn samenwerking met aankoopgaranties. M.a.w. ook als de oogst zeer goed is, dan nog wordt de appel voor de afgesproken prijs door ons afgenomen.

Om de lokale boomgaarden verder te stimuleren heeft Rabenhorst in 2018 verschillende verzamelpunten opgezet voor de lokaal geteelde appels. Dit maakt het zelfs mogelijk voor particulieren om hun appels aan ons te verkopen. Wij zorgen voor eerlijke prijzen, en onze aankoopprijs ligt over het algemeen 50% hoger dan de gemiddelde prijs die sap bottellaars in Duitsland betalen. Wij ondersteunen onze partners ook door bomen en oogstsystemen te doneren.

De lancering van deze verzamelpunten was zeer succesvol en heeft er toegeleid dat meer dan 1000 ton aan appels is opgehaald in 2018. Om onze premium sappen te ontwikkelen hechten veel waarde aan de hoogwaarde appelkwaliteit die van deze boomgaarden afkomstig zijn. Tijdens het verzamelen van de appels zorgen wij er voor dat alleen de verse, rijpe en gezonde appels hun weg vinden. Deze hoogwaardige appels worden van verder verwerkt in onze state of the art perstechnologie. Op deze manier blijven de waardevolle ingrediënten op de beste manier bewaard.

Op deze manier maken wij een belangrijke contributie aan het behoud van de natuur door onze inzet voor de instandhouding van de lokale boomgaarden.